Naše vrednosti, misija i vizija

KBC "Dr Dragiša Mišović - Dedinje"

Pozdravljamo vas ispred KBC "Dr Dragiša Mišović-Dedinje", oduvek pouzdanog oslonca naših građana u oblasti zdravstvenih usluga. Naš kliničko-bolnički centar je ustanova organizovana po savremenim principima zdravstvene zaštite, koja pruža zdravstvenu uslugu visokog standarda, uz primenu najnovijih dijagnostičkih i terapijskih procedura. KBC "Dr Dragiša Mišović-Dedinje" je i nastavna baza Medicinskog fakulteta, sa istorijom kontinuiranog sprovođenja medicinske edukacije.

Prof. dr Vladimir Đukić
Direktor KBC "Dr Dragiša Mišović - Dedinje"

Vrednosti

KBC "Dr Dragiša Mišović - Dedinje"

Briga o pacijentima - Naša primarna briga su naši pacijenti. Njihovo zdravlje, udobnost i dobrobit su u središtu svakog koraka koji preduzimamo. Posvećenost očuvanju i unapređenju kvaliteta usluga, bezbednosti i zadovoljstva pacijenata i zaposlenih Neprestano radimo na očuvanju i unapređenju kvaliteta naših usluga, uz istovremenu pažnju na bezbednost i zadovoljstvo kako pacijenata, tako i naših zaposlenih. Unapređenje interne i eksterne komunikacije - Jasna i efikasna komunikacija je ključna. Nastojimo da unapredimo kako internu tako i eksternu komunikaciju radi bolje koordinacije i informisanosti. Posvećenost inovacijama znanja i opreme - Inovacija je pokretač napretka. Stalno radimo na pronalaženju novih načina i tehnologija kako bismo unapredili naše usluge i opremu. Otvorenost i transparentnost rada i poslovanja - Otvoreni smo i transparentni u svemu što radimo. Verujemo u važnost transparentnosti kako bismo izgradili poverenje i poštovanje u našoj zajednici. Interaktivnost i zajednički napori na unapređenju zdravlja - Saradnja je ključna za poboljšanje zdravlja. Radimo zajedno sa našim pacijentima i zajednicom kako bismo postigli bolje rezultate i podigli svest o zdravlju. Stalno praćenje unapređenja kvaliteta - Neprekidno pratimo i evaluiramo naše procese kako bismo osigurali stalno unapređenje kvaliteta naših usluga. Unapređenje naučnoistraživačkih i obrazovnih procesa - Podstičemo i podržavamo naučnoistraživačke i obrazovne procese kako bismo ostali na vrhu medicinskog znanja i praksi. Posvećenost razvoju informaciono komunikacionih tehnologija - Učestvujemo u razvoju i primeni informaciono komunikacionih tehnologija kako bismo unapredili efikasnost i pružili bolju negu pacijentima. Stvaramo pozitivnu organizacionu klimu i podstičemo poslovnu kulturu koja podržava maksimalnu efikasnost našeg kliničko-bolničkog centra, jer verujemo da zadovoljni zaposleni pružaju bolju negu našim pacijentima.

Misija

Naša misija je briga o pacijentima uz korišćenje savremenih zdravstvenih tehnologija u skladu sa standardima kvalitetne i bezbedne zdravstvene zaštite sekundarnog i tercijarnog nivoa, nastavljajući naučnoistraživački rad i obrazovanje studenata u dodiplomskoj i poslediplomskoj nastavi.

Vizija

Prepoznatljivost u obezbeđivanju zdravstvene zaštite sekundarnog i tercijarnog nivoa, svim građanima u skladu sa usvojenim standardima kvalitetne i bezbedne zdravstvene zaštite i visokim renomeom naučnoistraživačke i obrazovne delatnosti.

Adresa i kontakt
KBC "Dr Dragiša Mišović - Dedinje" Kako kontaktirati KBC. Kako doći do KBC-a.