Organi upravljanja KBC „Dr Dragiša Mišović – Dedinje“

Rukovodstvo

Upravni odbor

Predsednik - Prof. dr Svetozar Putnik
Član - Prof. dr Vaso Antunović
Član - Prof. dr Mirjana Šašić
Član - Dobrila Stanković, advokat
Član - Prim.dr sc Zoran Vlahović
Član - Dr Momčilo Jakovljević

Nadzorni odbor

Predsednik - Dr Vladimir Čakarević
Član - Doc dr sci med. Vladimir Živanović
Član - Vladimir Novaković
Član - Nataša Pantić


Stručni organia KBC „Dr Dragiša Mišović – Dedinje“

Stručni savet

Predsednik - Dr sci. ph Iva Perović - Blagojević
Član - Dr Nemanja Dimić
Član - Mr sci. med. Aleksandra Pavlović
Član - Doc dr sci med. Vladimir Živanović
Član - Dr sci. Med. Sanja Medić
Član - Dr Milutin Gačić
Član - Dr Olivera Ostojić

Etički odbor

Predsednik - Prim. dr sc. med. Vladimir Diligenski
Član - Doc. dr Branka Filipović
Član - Prim. dr sc. med. Dragana Kuljić Obradović
Član - Dr Miroslav Cvetanović
Član - Ass. sci med dr Slađana Mihajlović
Član - Dr Svetlana Stojković
Član - Dr Vladimir Radović

Stručni kolegijum

Predsednik - Prof. dr Vladimir Đukić spec. - V.d direktor Ustanove
Član - Prof. dr. sci. med. Predrag Stevanović spec. - Rukovodilac Klinike za anesteziologiju sa reanimatologijom
Član - Dr Vladan Vukomanović, spec. - Rukovodilac Klinike za internu medicinu
Član - Ass. dr. sci med. Slaviša Savić, spec. - Rukovodilac Klinike za urologiju
Član - Prof. dr. sci. med. Vladimir Diligenski, spec. - Rukovodilac Bolnice za psihijatriju
Član - Dr. Olivera Ostojić, spec. - Rukovodilac Bolnice za dečije plućne bolesti i tbc
Član - Dr Olivera Ostojić - Rukovodilac bolnice za ginekologiju i akušerstvo
Član - Ass. dr. sci. med. Slađana Mihajlović, spec. - Rukovodilac bolnice za ginekologiju i akušerstvo
Član - Prim. dr Ivan Đorđević, spec. - Rukovodilac Bolnice za otorinolaringologiju
Član - Prim. dr. sci med. Dragana Kuljić Obradović, spec. - Rukovodilac Bolnice za neurologiju
Član - Mr. f. Zorica Marković, spec. - Načelnik Službe za laboratorijsku dijagnostiku
Član - Dr. Dragan Stojanović, spec. - Načelnik Službe za patologiju
Član - Dr. sci. med. Đorđe Lalošević, spec. - Načelnik Službe za radiološku dijagnostiku
Član - Mr sci med. Aleksandra Pavlović, spec. - Načelnca Službe za digestivnu endoskopiju
Član - Dr. Mirjana Lukić, spec. - Načelnca Službe za digestivnu endoskopiju
Član - Dr. Svetlana Stojković, spec. - Načelnica Bolničke banke krvi
Član - Mr. f. Olivera Vučićević, spec. - Načelnica Bolničke apoteke

Komisija za unapređenje kvaliteta rada

Predsednik - Prim. dr sc. med. Đorđe Lalošević, spec. radioloije
Član - Mr ph Zorica Marković, spec. medicinske biohemije
Član - Prim. dr sc. med. Zorica Živković, spec. pedijatrije
Član - Dr Vladislav Pešić, spec. urologije
Član - Ass. dr Predrag Savić, spec. opšte hirurgije
Član - Dr Nemanja Pijanović, spec. opšte hirurgije
Član - Dr sci. med. Nikola Panić, subspec. gastroenterohepatologije
Član - Prof. dr Dino Tarabar, subspec. gastroenterohepatologije
Član - Verica Seničić, dipl. ecc. Načelnik Službe za organizaciju, planiarnje, evaluaciju i medicinsku informatiku

Adresa i kontakt
KBC "Dr Dragiša Mišović - Dedinje" Kako kontaktirati KBC. Kako doći do KBC-a.