Istorijat

KBC "Dr Dragiša Mišović - Dedinje"

KBC "Dr Dragiša Mišović-Dedinje" ima dugu tradiciju čiji počeci zadiru u prvu polovinu dvadesetog veka. Tadašnje Društvo Beogradskih ženskih lekara je od gospodina Đorđa Vajferta dobilo na poklon zemljišni posed na uglu puta za Topčider i puta za Dedinje. Pod visokom zaštitom Njenog Kraljevskog Velinčanstva Kraljice Marije, Edinburški Komitet Škotskih žena odlučio je da na znak sećanja na hrabru lekarku Dr. Elsie Inglis podigne bolnicu, koja će nositi njeno ime. U oktobru 1922.godine započinje gradjenje Memorijalne bolnice Dr Elsie Inglis za žene i decu , da bi prve bolesnike primila januara 1930.godine.

Prva upravnica, bila je žena, gospodja Milica Vasić. U neposrednoj blizini Memorijalne Bolnice ” Dr Elsie Inglis”, na zemljištu koje je poklonjeno Beogradskom Ženskom Društvu, 1930. godine je na osnovu arhitektonskog rešenja Živana Nikolića, izgradjena zgrada kao namenski objekat za odmor beogradskih gospođa, današnja Specijalna Dečija bolnica za plućne bolesti i TBC. Objekat je bio izgrađen u roku od četiri godine. Septembra 1932.godine Bolesnički fond za državno saobraćajno osoblje uzima pod desetogodišnji zakup imanje Društva beogradskih ženskih lekara. Tom prilikom su formirana četiri odeljenja u okviru Železničke bolnice: hirurško, interno, dečje, ginekološko-akušersko. Bolnica je lečila zaposlene u službama državnog saobraćaja. Prvi upravnik je bio dr Dušan Kalanović. Bolnica je stekla veliki ugled i ostvarivala stručnu saradnju sa drugim evropskim, pre svega francuskim bolnicama. Unifikacijom socijalnog zakonodavstva januara 1947.godine, Železnička bolnica postaje deo Državnog zavoda za socijalno osiguranje i na taj način otvara vrata svim osiguranicima. Godine 1952. ova bolnica dobija dva nova odeljenja: odeljenje za uho, grlo i nos i urološko odeljenje.

Ministarstvo unutrašnjih poslova FNRJ je 1948. godine dobilo građevinsko odobrenje o izgradnji objekta "2142" odnosno Bolnice "Dr Dragiša Mišović" (sadašnja zgrada Klinike za hirurgiju i Klinike za internu medicinu), na svojoj parceli, izmedju ulica Stjepana Radića (sadašnji naziv ulice Heroja Milana Tepića) i Ljutice Bogdana. Bolnica je počela sa radom 1952.godine. Prvi direktor Bolnice bio je Prim. Dr Velimir Majstorović. Bolnica je služila samo za internu upotrebu ove Uprave.

Kliničko–bolnički centar “Dr Dragiša Mišović-Dedinje” pod tim imenom postoji od 1978. godine, i kao takav od početka je predviđen da pruža zdravstvenu uslugu svim osiguranicima. U osnovi je nastao spajanjem više ustanova: Bolnice “Dr Dragiša Mišović”, Železničkog saobraćajnog medicinskog centra, Ginekološko akušerske bolnice i Specijalne dečje bolnice za plućne bolesti i tuberkulozu. Dogradnjom spratova i rekonstrucijom krova na objektu u ulici Stjepana Radića kao i izgradnjom novih objekata, prošireni su kapaciteti i zdravstvena delatnost KBC-a.

Objekti u sklopu bolničkog kompleksa “KBC Dr Dragiša Mišović-Dedinje” (Bolnica za ginekologiju i akušerstvo, Klinika za urologiju, Klinika za internu medicinu II – Gerijatrija, Dečija bolnica za plućne bolesti i TBC, aneks dečije bolnice i tehničko administrativni blok), nalaze se u okviru prostorne kulturno-istorijske celine “Topčider”, koji uživa status kulturnog dobra od izuzetnog značaja.

Bogata tradicija bolnice narušena je 20. Maja 1999. godine u 01.00č , 58.dana NATO agresije na tadašnju Jugoslaviju, bombardovanjem četiri puta. Tom prilikom je uništena Bolnica za neurologiju a ozbiljno oštećene Bolnica za dečije bolesti i TBC, Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Klinika za internu medicinu II – odeljenje gerijatrije, Klinika za urologiju i Bolnica za uho, grlo i nos. Poginulo je tri bolesnika lečenih na odeljenju neurologije. Brzom i efikasnom evakuacijom bolesnika sa drugih odeljenja rukovođenom od strane tadašnjeg direktora KBC-a Prof. dr Radisava Šćepanovića, sprečeni su veći ljudski gubici. Nanešena materijalna šteta bila je ogromna, te je obnavljanje pomenutih objekata trajalo skoro 10 godina.

N.K.V. Princeza Katarina je januara 2002. godine promovisana u zvaničnog patrona KBC “Dragiša Mišović-Dedinje”. Bolnica slavi slavu Sveti Vrači, 14. novembra svake godine. Danas su u sastavu KBC “Dr Dragiša Mišović-Dedinje” nalaze sledeće klinike, bolnice i službe: Klinika za hirurgiju, Klinika za anesteziju i reanimatologiju, Klinika za internu medicinu, Klinika za urologiju, Bolnica za psihijatriju, Bolnica za neurologiju, Bolnica za dečje plućne bolesti i TBC, Bolnica za ginekologiju i akušerstvo, Bolnica za ORL, Služba za laboratorijsku dijagnostiku, Služba za radiološku dijagnostiku, Služba za endoskopiju, Služba za transfuziologiju, Služba za naučnu, istraživačku i obrazovnu delatnost, Služba zdravstvene nege i bolnička apoteka.

Biografija
Dr Elsie Inglis

Saznajte više

Biografija
Dr Dragiše Mišovića

Saznajte više

Adresa i kontakt
KBC "Dr Dragiša Mišović - Dedinje" Kako kontaktirati KBC. Kako doći do KBC-a.