KLINIKE

Klinike koje se nalaze u okviru KBC "Dr Dragiša Mišović - Dedinje"

Klinika za hirurgiju

Specijalističko-konsultativni pregledi, ambulantno-polikliničke usluge, preoperativna priprema, operativno i postoperativno lečenje. Klinika pripada nastavno-naučnoj bazi Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Klinika za urologiju

Klinika za urologiju se bavi dijagnostikom, lečenjem i kontrolama pacijenata sa oboljenjima organa urinarnog sistema. Na Klinici se izvode sve otvorene hirurške procedure iz domena urologije.

Klinika za internu medicinu

Odeljenja za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja, kardiologije i gastroenterologije sa hepatologijom, pulmologije, hematologije, endokrinologije, gerijatrije i Centar za srčanu insuficijenciju.

Aktuelna dešavanja i najnovije vesti
kliničko - bolničkog centra "Dr Dragiša Mišović - Dedinje" Pregledajte trenutne vesti i aktuelnosti.