BOLNICE

Bolnice koje se nalaze u okviru KBC "Dr Dragiša Mišović - Dedinje"

Bolnica za psihijatriju

Bolnica za psihijatriju bavi se dijagnostikom i lečenjem psihotičnih, nepsihotičnih, psihosomatskih i drugih mentalnih poremećaja, odraslih i mladih (15-24 godine).

Bolnica za ORL

Bolnica za otorinolaringologiju omogućava i pruža sveobuhvatnu dijagnostiku i tretman iz domena dečije i adultne otorinolaringologije. Specijalističke i subspecijalističke ambulante, maksilofacijalna i prijemna ambulanta

Bolnica za neurologiju

Bolnica za neurologiju se bavi lečenjem pacijenata sa neurološkim bolestima. U okviru Bolnice zaposleno je 7 lekara specijalista neurologije i 14 medicinskih sestara.

Aktuelna dešavanja i najnovije vesti
kliničko - bolničkog centra "Dr Dragiša Mišović - Dedinje" Pregledajte trenutne vesti i aktuelnosti.