VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
KBC „Dr Dragiša Mišović Dedinje“ ugostio novinarske ekipe


Negujući tradiciju dobre saradnje sa medijima, i ovoga puta srdačno smo otvorili vrata novinarskim ekipama na konferenciji za štampu održanoj 11.07.2011.u zgradi Uprave KBC-a ''Dr Dragiša Mišović-Dedinje''.

Tema koja je bila povod okupljanja jeste dodela licence akreditovane zdravstvene ustanove KBC-u ''Dr Dragiša Mišović-Dedinje'' . Obzirom da smo prva ustanova tercijarnog nivoa zaštite u Srbiji koja je ovaj sertifikat dobila i jedini kliničko bolnički centar u Beogradu i Srbiji koji se njime može pohvaliti, smatrali smo da je od značaja da i mediji saznanju za put napretka u srpskom zdravstvu.

Ispred naše Ustanove, Konferenciji su prisustvovali Direktor Prof. Dr Radisav Šćepanović i Prim. Dr Sci Zoran Vlahović.

.
Ispred Agencije za akreditaciju prisustvovala je Direktorka Dr Snežana Manić, a konferenciji je prisustvovao i veći broj novinarskih ekipa: Tanjug, RTS, Studio B, Kurir...

Konferenciju je otvorio Direktor KBC ''Dr Dragiša Mišović-Dedinje'' koji je u uvodnom izlaganju bliže pojasnio postupak Akreditacije i dobijanja licence.

U skladu sa Zakonom, akreditacija je postupak ocenjivanja kvaliteta rada zdravstvene ustanove, na osnovu primene standarda u određenim oblastima zdravstvene zaštite. Za ovaj posao Vlada Republike Srbije osnovala je Agenciju za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije i donela odgovarajuće Standarde rada za određene oblasti zdravstvene zaštite.

Postupak akreditacije u KBC ''Dr Dragiša Mišović-Dedinje'' započet je u skladu sa Sporazumom između ove ustanove i Ministarstva zdravlja Republike Srbije (iz februara 2010 godine). Sticanju Licence akreditovane zdravstvene ustanove, prethodilo je eksterno ocenjivanje od strane spoljnih ocenjivača, koje je obavljeno tokom akreditacijske posete u periodu od 15.05 do 20.05. 2011 godine, u organizaciji Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije.

Proces akreditacije trajao je oko godinu dana a obuhvatio je sve faze, počev od definisanja i priprem a akreditacionih timova, procene dostignutog nivoa i usaglašavanja sa definisanim standardima, utvrđivanja i prikupljanja dokaza, do faze samoocenjivanja i ocenjivanja od strane spoljnih ocenjivača.

.

Tokom usaglašavanja sa definisanim standardima i kriterijumima, u kojem su učestvovali svi zaposleni, urađeno je oko 350 različitih procedura, ažurirano mnoštvo stručno-metodoloških uputstava, vodiča dobre prakse i protokola i pripremljen veliki broj dokaza za ispunjenost kriterijuma u okviru definisanih standarda.

Procedurama je posebno je obezbeđeno unapređenje kvaliteta rada, unapređenje bezbednosti pacijenata i prevencija neželjenih događaja u ustanovi, a stvoreni su uslovi i za bezbedniji rad i veće zadovoljstvo pacijenata i zaposlenih u ustanovi Licenca je dobijena od Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije, koja je osnovana od Vlade Republike Srbije.

Od ukupnog broja ocenjenih kriterijuma, ocenama 4 i 5 ocenjeno je 68,63%, ocenom 3 ocenjeno je 27,14%, dok je npr. ocenom 2 ocenjeno 4,23% kriterijuma .

Na osnovu procentualne zastupljenosti dobijenih ocena, direktorka Agencije je donela rešenje o izdavanju sertifikata o akreditaciji Kliničko bolničkog centra „Dr Dragiša Mišović - Dedinje“ na period od 3  godine.

Takođe, medijima je prikazan i Integrisani plan unapredjenja kvaliteta, Strateški plan i Strategija razvoja koje je naša Ustanova izradila za period 2010 - 2015.

Novinarski timovi imali su priliku da se na licu mesta upoznaju sa izrađenim procedurama rada i načinom dokumentovanja. Takođe, uverili su se da je fokusiranje na bezbednost pacijenata naš prioritet u radu.

Nakon Direktora, reč je uzela Dr Snežana Manić, Direktorka Agencije za akreditaciju koja je pojasnila sistem akreditacije, delatnost Agencije i realizaciju projekta akreditacije na čitavoj teritoriji Srbije.

Kada je data reč novinarskim ekipama, pitanja su se uglavnom odnosila na cenu akreditacionog procesa na šta su dobili uputstva da se o cenovniku mogu informisati na sajtu Agencije za akreditaciju.

Konferencija je završena davanjem pojedinačnih intervjua Prof. Dr Radisava Šćepanovića i Dr Snežane Manić.

Kao i u situacijama kada nam je bilo najteže i sada, kada imamo značajne informacije kojima možemo i želimo da se pohvalimo, novinari su nam uvek izlazili u susret. Ovoga puta želimo da im se za to i zahvalimo.