VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
Direktor KBC "Dr Dragiša Mišović - Dedinje"
Prof. dr Vladimir Đukić - biografijaRođen 2.3.1957. godine u Beogradu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1981. godine sa prosečnom ocenom 8,56. Posledipolmske studije na istom fakultetu iz oblasti digestivnog sistema na temu "Akutna masivna kvarenja iz gornjih partija digestivnog sistema" završio je 1986. godine. Doktorsku disertaciju odbranio je na matičnom fakultetu 1996. godine na temu "Metode vaskularne ekskluzije pri urgentnim i elektivnim resekcijama jetre". Od 1983. do 1987. godine obavio je specijalistički staž na I hirurškoj klinici Kliničkog centra Srbije. Specijalistički ispit sa odličnom ocenom položio je 1987. godine i stekao stručno zvanje specijaliste opšte hirurgije. Svoje hirurško obrazovanje upotpunio je polaganjem završnog ispita na subspecijalističkim studijama Urgentne hirurgije i završavanjem JUEH laparoskopskog kursa 2000. godine.

Od 1987. godine prelazi u Urgentni centar, gde ostaje do 1994. godine radeći kao lekar specijalista, šef odseka septične hirurgije, šef odseka intenzivne nege odeljenja hirurgije I i kao načelnik operacionog bloka. Na I Hiruršku kliniku – Institut za bolesti digestivnog sistema - Klinika za hirurgiju, VII odeljenje se vraća 1994. godine i počinje intenzivno da se bavi problemom hepatobilijarne patologije. Od 1998. do 2000. obavljao je funkciju direktora Urgentnog centra Kliničkog centra Srbije. Načelnik odeljenja za traumu abdomena i grudnog koša postaje 2005. godine, a načelnik Centra za hirurgiju Urgentnog centra Kliničkog centra Srbije 2008. godine. Od 2008. do 2012. godine je na funkciji direktora Urgentnog centra Kliničkog centra Srbije.

Autor je i koautor brojnih studija i naučnih radova, a stručno usavršavanje sticao je na brojnim univerzitetima u inostranstvu, među kojima se ističu: Med. Hoch, Braunchweig u Hanoveru u Nemačkoj, Tech Univer, Recht der Issar u Minhenu u Nemačkoj, Imperial College Hammersmith NHS Trust u Londonu, Velika Britanija, Kings College Hospital u Londonu, Velika Britanija, New York Sloan Kettering Memorila Cancer Institute, Imperial College, Tokyo University Hospital.

Član je Srpskog lekarskog društva od 1983. godine. Za aktivnog člana Svetskog udruženja hepatobiliopankreatične hirurgije izabran je 1995. godine, a naredne godine postaje član novoosnovanog Evropskog udruženja digestivnih hirurga EDS. Oženjen, otac troje dece.


;