VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
NEDELJA AKREDITACIJE, 15 - 20. maj 2011.


U periodu od 15. do 20. maja 2011. godine, realizovana je akreditacijska poseta tima za spoljašnje ocenjivanje, u organizaciji Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije. Tokom posete je vršeno ocenjivanje usaglašenosti kvaliteta rada i pružanja zdravstvenih usluga KBC „Dr Dragiša Mišović – Dedinje“, sa standardima i kriterijumima koje je donela Vlada Republike Srbije.

Prema planu posete, ocenjivači su tokom šest radnih dana, posle razgovora sa rukovodstvom ustanove, izvršili uvid u priloženu dokumentaciju, obavili razgovore sa svim timovima i obilaskom svih klinika, bolnica i službi, ostvarili uvid u funkcionalno stanje medicinskih i nemedicinskih službi i organizacionih jedinica. Ocenjivači su na kraju akreditacijske posete, rukovodstvu i zaposlenima saopštili preliminarne rezultate ocenjivanja.

U skladu sa Pravilnikom o akreditaciji zdravstvenih ustanova (Sl.glasnik RS br.112/2009.), tim za spoljašnje ocenjivanje kvaliteta rada je dužan da, u roku od 15 dana nakon završene akreditacijske posete, dostavi Agenciji izveštaj o obavljenoj poseti.

Na osnovu predmetnog nalaza, Agencija (u roku od naredih 30 dana) priprema završni izveštaj o akreditaciji, na osnovu koga se izdaje sertifikat o akreditaciji zdravstvene ustanove.

 
Foto galerija:

Nedelja 15. maj
Ponedeljak 16. maj
Utorak 17. maj
Sreda 18. maj
Četvrtak 19. maj
Petak 20. maj
Kolegijum - poslednja uputstva pred akreditacionu posetu