VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
INFORMACIJE ZA ZAPOSLENE


04.06.2020.
 
MEĐUNARODNE SMERNICE ZA POTVRĐIVANJE I KLASIFIKACIJU (ŠIFRIRANJE) COVID-19 KAO UZROKA SMRTI
 
- Uputstvo
 
04.06.2020.
 
MKB10 2010 - dopuna 2020
 
- MKB10
 
22.10.2019.
 
Obrazac i uputstvo o popunjavanju izveštaja o povredi na radu
 
- Uputstvo
- Nalaz i mišljenje lekara
 
23.01.2019.
 
Analiza ankete - 2018.
 
- Analiza ankete za korisnike bolnickih usluga
- Analiza ankete za spec.internisticke sluzbe
- Analiza ankete za zaposlene u bolnici
 
27.03.2018.
 
UPUTSTVA - Nove opcije u ZIS Heliant
 
- Određivanje DSG grupe i težinskog koeficijenta
- Primena šablona prilikom kreiranja termina
- Unošenje IZIS uputa i zakazivanje kontrole stacionarnim pacijentima
- Uputstvo za korišćenje opcije “Lek na recept”
 
14.03.2018.
 
Prezentacija - Dijagnostički Srodne Grupe
 
- Prezentacija - Dijagnostički Srodne Grupe
- Ulazni parametri za DSG portal RFZO
 
08.03.2018.
 
PRAVILA ŠIFRIRANJA DSG (Dijagnostički Srodne Grupe)
 
- Vodič kroz sistem dijagnostički srodnih grupa
- Međunarodna statistička klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema - KNJIGA 1
- Međunarodna statistička klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema - KNJIGA 2
- Uputstvo za popunjavanje izveštaja o hospitalizaciji
 
1. Opšta pravila šifriranja dijagnoza
2. Opšta pravila šifriranja procedura
3. Procedure koje se ne šifriraju
4. Pravila šifriranja u anesteziologiji
5. Pravila šifriranja u infektologiji
6. Pravila šifriranja u onkologiji
7. Pravila šifriranja u hematologiji
8. Pravila šifriranja u endokrinologiji
9. Pravila šifriranja u psihijatriji
10. Pravila šifriranja u neurologiji
11. Pravila šifriranja u oftalmologiji
12. Pravila šifriranja u otorinolaringologiji
13. Pravila šifriranja u kardiologiji i kardiohirurgiji
14. Pravila šifriranja u pulmologiji
15. Pravila šifriranja u gastroenterologiji
16. Pravila šifriranja u bolestima kože
17. Pravila šifriranja - muskuloskeletni sistem
18. Pravila šifriranja u urogenitalnom sistemu
19. Pravila šifriranja u ginekologiji i akušerstvu
20. Pravila šifriranja u neonatologiji
21. Pravila šifriranja simptoma, znakova i abnormalnih kliničkih i laboratorijskih nalaza, neklasifikovano na drugom mestu
22. Pravila šifriranja povreda, trovanja i drugih posledica spoljašnjeg uzročnika
23. Pravila šifriranja - spoljašnji uzrok morbiditeta
24. Pravila šifriranja faktora koji utiču na zdravstveni status i kontakt sa zdravstvenim službama
25. Kompletan priručnik pravila šifriranja
 
14.11.2017.
 
- Mere za sprečavanje širenja virusa morbila u ZU
 
31.10.2017.
 
- IV NACIONALNA STUDIJA PREVALENCIJE BOLNIČKIH INFEKCIJA I UPOTREBE ANTIBIOTIKA - uputstvo
- Studija prevalencije BI_metod_12.10 korekcije
- Upitnik odeljenje
- Upitnik za pacijenta
 
23.10.2017.
 
- CAR-P-17B PRIJAVA ZARAZNIH BOLESTI I BOLNICKE INFEKCIJE
 
23.10.2017.
 
- CDC bolničke infekcije
 
23.10.2017.
 
- Bolnicke infekcije definicije
 
11.01.2017.
 
- Kodeks medicinske etike lekarske komore Srbije
 
10.01.2017.
 
- Uputstvo za kontrolu završenih specijalističkih pregleda za IZIS
 
17.08.2016.
 
- Tabela sa MKB - 10 tri kodna mesta
 
03.06.2016.
 
- IZIS - Opis procesa
- Uputstvo - Integracija IZIS-Heliant
 
29.09.2015.
 
- Pravilnik o načinu, postupku i indikacijama za upućivanje osiguranih lica na lečenje hiperbaričnom oksigenacijom - Stupa na snagu 02.10.2015. godine
 
09.04.2015.
 
- Hitna prijava sumnje na hemoragijsku groznicu sa bubreznim sindromom
 
13.02.2015.
 
- Obaveštenje o licenciranju medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara
 
21.08.2014.
 
- Odluka o utvrđivanju sastava timova za postupak reakreditacije
 
18.08.2014.
 
- Ebola - algoritam aktivnosti
- Ebola - Preporuke zdravstvene ustanove 15.8.2014.
- Ebola - Potrebna lična zaštitna oprema za zdravstvene radnike u kontaktu sa suspektnim ili obolelim od ebola
virusnog oboljenja.docx
- Obrazac za ispitivanje slučaja sumnje, obolevanja od ebole
 
23.05.2014.
 
- Ostvarivanje prava na zdravstvenu zastitu koja nije hitna u uslovima elementarne nepogode-poplave.
 
17.03.2014.
 
- MKB10 šifre dijagnoza 17.3.2014.
 
08.01.2014.
 
- Istorija bolesti - obrazac
- Izveštaj o hospitalizaciji - obrazac
- Matični list - obrazac
 

17.10.2013.

Organizacija načina i postupka zaštite prava osiguranih lica