VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
Projekat Ministarstva Zdravlja Republike Srbije “ Razvoj zdravstva Srbije-dodatno finansiranje”
U skladu sa potpisanim sporazumom između Vlade Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Ministarstvo zdravlja sprovodi Projekat  “ Razvoj zdravstva Srbije-dodatno finansiranje, RZS-DF”, koji ima za cilj da podrži izgradnju kapaciteta radi razvijanja održivog sistema zdravstvene zaštite usmerenog na rezultate, u kom se pružaoci zdravstvenih usluga, nagrađuju za kvalitet i efikasnost, i gde zdravstveno osiguranje omogućuje pristup dostupnoj i efektivnoj zdravstvenoj zaštiti.

U okviru sprovođenja Projekta RZS-DF, sačinjen je Sporazum između Ministarstva zdravlja, koga zastupa ministar Prof. Dr Tomica Milosavljević i Kliničko-bolničkog centra ,,Dr Dragiša Mišović-Dedinje,, koga zastupa direktor Prof. Dr Radisav Šćepanović. Sporazumne strane konstatuju da su aktivnosti projekta podeljene u tri komponente: (1) informacione tehnologije, (2) upravljanje bolnicama i unapređenje kvaliteta I (3) nadzor, evaluacija I komunikacija u Ministarstvu zdravlja i Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje.

Sporazum dalje obavezuje KBC "Dr Dragiša Mišović-Dedinje" da:

- pokrene i sprovede postupak akreditacije;
- u svoj redovan rad uvede tri klinička puta;
- obezbedi uslove za implementaciju informacionih tehnologija;
- u saradnji sa Ministarstvom zdravlja izradi Plan za unapređenje kvaliteta zdravstvene ustanove, koji će poslužiti kao osnova predloga za investiciono ulaganje.

Projekat Ministarstva Zdravlja Republike Srbije.pdf  
Uvod u kliničke puteve  
DILS osnovne informacije  
Vodič za izradu KP  
BILTEN br 1 Ministarstva zdravlja  
BILTEN - Akreditacija, Oktobar 2010  

Imajući u vidu aktivnosti koje su preduzete u vezi razvoja i implementacije "Kliničkih puteva", a u okviru projekta Ministarstva zdravlja "Razvoj zdravstva Srbije - dodatno finansiranje", održan je jednodnevni seminar u Beogradu, 25.10.2010., u Svečanoj sali Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Na seminaru su, između ostalog,  bili predstavljeni rezultati kliničkog puta za laparaskopsku holecistektomiju koji je razvijen u našoj zdravstvenoj ustanovi, kao i predlog Kliničkog puta za anesteziju.

Dokumenta:
 
Klinički put za anesteziju:
- Dokument br.1
- Dokument br.2
- Dokument br.3