VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
ZAŠTITA PRAVA PACIJENATAZaštitnik prava osiguranih lica

Za sve informacije u vezi sa ostvarivanjem prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja moŽete se obratiti zaštitiniku prava osiguranih lica u kancelariji zaštitnika na Vojnomedicinskoj akademiji.
064/8522 703 i 064/8522 756