VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... BOLNICA ZA DEČIJE PLUĆNE BOLESTI I TBC

KORISNE INFORMACIJE ZA PACIJENTE

Pregledi se obavljanju u ambulanti za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja, kao i u ambulanti za specijalističko-konsultativne preglede svakog radnog dana od 7 do 19 h . Naša bolnica je svakog trećeg dana dežurna na nivou grada.

Pacijenti se primaju sa važećim uputom preko celog dana i vikendom.

Dnevna bolnica radi od 07 do 15 časova svakog radnog dana. U okviru konsultativne ambulante i Dnevne bolnici moguće je uraditi alergološke probe ( na nutritivne i inhalacione alergene), kao i spirometriju, bronhodilatatorni test , EKG, bodypletizmografiju i specifični IgE.
Na odeljenju za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju se pored drenaže dece u akutnim bolestima, rade i vežbe disanja koje deci sa astmom mogu poboljšati kvalitet života i omogućiti da se bave sportom.

 Ambulantni pregledi i fizikalna terapija:

1.Vežbe za bebe (stopala, torticolis, stimulativni tretman motornog razvoja).
2.Preventivne i korektivne vežbe za decu.
3.Respiratorna rehabilitacija.

Zakazivanje specijalističkih pregleda obavlja se preko izabranih lekara u domovima zdravlja, a putem novog Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema Srbije (IZIS).

Stručni sastanci lekarskog kolegijuma, otvoreni za sve zainteresovane pedijatre i lekare drugih specijalnosti, održavaju se sredom u 13 i 30 h .

Adresa: Jovana Marinovića 4, Beograd

Kontakt telefoni +381 11 363 06 00; lokal 533.

Informacije o pregledima, participaciji za pojedinačne usluge, procedurama prijema i otpusta iz bolnice, o zaštiti prava pacijenata možete naći na početnoj stranici.