VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... BOLNICA ZA DEČIJE PLUĆNE BOLESTI I TBC

OPSEG DELATNOSTI

Bolnica pretežno prati i proučava stanje u oblasti dečije pulmologije, ispituje metode i primenjuje mere prevencije, ranog otkrivanja, lečenja i rehabilitacije (do 18 godina starosti), obolelih od specifičnih i nespecifičnih plućnih bolesti i ostalih pedijatrijskih bolesti.

U okviru Bolnice vrši se edukacija dece obolele od astme, njihovih roditelja i adolescenata u vezi negativnih efekata duvanskog dima, kao i prevencija pušenja dece i adolescenata obolelih od astme .

„Naša bolnica poseduje GANSHORN-SHILLER PowerCube –Body sistem koji je namenjen za ispitivanje plućne funkcije i otpora u disajnim putevima (Bodypletizmografija), kao i praćenja efekta terapije. Primenjuje se u dečijoj pulmologiji-kod dece starije od osam godina, a najčešće u asthmalogiji. Bodypletizmografija se relativno lako i jednostavno izvodi , a rezultati su dovoljno pouzdani i značajni za procenu i praćenje stanja kod dece sa već poznatom bolešću pluća i disajnih puteva, kao i u dijagnostičke svrhe, kod dece sa ispoljenim kliničkim znacima i simptomima oboljenja respiratornog sistema.
Novo u našoj Ustanovi je aparat poslednje generacije za semikvantitativno određivanje alergen specifičnog imunoglobulina E u humanom serumu, Allergo Screen test za dijagnostikovanje alergija na osnovu određivanja prisustva specifičnih IgE antitela na određene alergene. Analiza se obavlja po uzimanju venske krvi. Testovi su visokog kvaliteta, potpuno pouzdani, komforni za pacijenta i na osnovu njih je moguće potvrditi ili isključiti prisustvo antitela (specifičnog IgE) na 60 alergena (30 nutritivnih i 30 inhalatornih). Izbor alergena je prilagođen alergološkom profilu Srbije.

Organizaciona struktura bolnice za dečije plućne bolesti i TBC je je sledeća:

1. Odeljenje za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja
2. Odeljenje za specijalističko-konsultativne preglede
3. Dnevna bolnica
..........a) Odsek za funkcionalnu dijagnostiku
4. Odeljenje za malo dete
5. Odeljenje intenzivnog i poluintenzivnog lečenja i nege
6. Odeljenje dečije pulmologije I
7. Odeljenje dečije pulmologije II
8. Odeljenje tuberkuloze
9. Odeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju