VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... BOLNICA ZA DEČIJE PLUĆNE BOLESTI I TBC

EDUKACIJA I NAUČNE AKTIVNOSTI

Centar se bavi i naučno-istraživačkom delatnošću,radi na stručnom usavršavanju kadrova iz pedijatrije, posebno iz oblasti iz dečje pulmologije, vrši klinička ispitivanja novih lekova, kako i zdravstveno-vaspitni i preventivni rad sa decom i njihovim roditeljima.

Takođe,u Bolnici se odvija praktični deo nastave Srednje medicinske škole.

Kontinuirana medicinska edukacija.

Svake godine u maju održava se Pedijatrijska sekcija koja se bavi aktuelnim temama u zdrastvu, a takodje i iskustvima i informacijama koje su dobijene prisustvom na stranim kongresima i seminarima.