VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
Dr Svetlana Stojković
CURRICULUM VITAE


Ime (Srednje ime) Prezime Svetlana (Miloš) Stojković
Akademske kvalifikacije Dr medicine,
Licenca br. 102520
Adresa
(ime institucije, ulica, grad,
poštanski broj, zemlja)
Služba za transfuziologiju,
Kliničko-bolnički centar “Dr Dragiša Mišović-Dedinje“, ,Heroja Milana Tepića 1, 11 000 Beograd, Srbija
Telefon +381 11  266 82 15
Obrazovanje i usavršavanje
Naziv i mesto institucije
(grad, država)
Stepen i godina sticanja zvanja Oblast
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Dr medicine 1989. Opšta medicina
Poslediplomske studije, magistar med. nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu - -
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, specijalizacija iz  transfuziologije 1997. Transfuziologija
Poslediplomske studije, dr medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univeziteta u Beogradu - -
Profesionalno iskustvo
Pozicija/titula Naziv i mesto institucije
(grad, država)
Vreme
(datum početka/datum završetka)
Trenutno:
Šef odseka za kliničku transfuziologiju
KBC “Dr Dragiša Mišović-Dedinje”
Heroja Milana Tepića 1,
Beograd, Srbija
Od 2008.
Ranije:
KBC “Dr Dragiša Mišović-Dedinje”,
Heroja Milana Tepića 1, Beograd, Srbija
-
  KBC “Dr Dragiša Mišović-Dedinje”,
Heroja Milana Tepića 1, Beograd, Srbija
-