VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... SLUŽBA ZA TRANSFUZIOLOGIJU

O NAMA

Dobro došli na sajt Službe za transfuziologiju KBC-a „Dr Dragiša Mišović-Dedinje ”.

Od otkrivanja krvnih grupa do razvoja savremene laboratorijske i kliničke transfuzijske medicine, pređen je veliki put. U prošlom veku transfuzijska medicina se razvijala kao laboratorijska i proizvodna delatnost a poslednjih decenija se menja i postaje sve više klinička struka. Od osnivanja 1973. godine do danas i naša Služba je stalno napredovala i razvijala se. Danas je organizovana na principima savremene transfuziološke nauke i prakse. Pored bolesnika, za razliku od drugih grana medicine, u centru našeg interesovanja je i zdravi davalac krvi.

Tako, u okviru svoje delatnosti uzimamo krv od dobrovoljnih davalaca, vršimo kompletnu obradu krvi i učestvujemo u izboru i sprovođenju transfuzijskog lečenja kako bi ono bilo optimalno, racionalno i sigurno. Obavljamo pre i postnatalna imunohematološka ispitivanja. Bavimo se i dijagnostikom poremećaja hemostaze i kontrolom oralne antikoagulantne terapije.

Prateći imperative savremene medicine, trudimo se da unapredimo kvalitet usluga i proizvoda usavršavanjem postojećih i uvođenjem novih savremenijih metodologija rada. U tom cilju naši transfuziolozi aktivno učestvuju na naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu i nova saznanja primenjuju u svakodnevnom radu.