VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... SLUŽBA ZA RADIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU

Uvodna reč načelnika službe za radiološku dijagnostiku

Služba za radiolosku dijagnostiku obavlja zdravstvenu, nastavnu i naučno-istraživačku delatnost iz radiološko-ultrazvučne i CT dijagnostike.

Obezbeđuje kompletnu radiološku dijagnostiku za potrebe KBC” Dr Dragisa Misovic”, kao i za potrebe ambulantnih bolesnika drugih zdrvstvenih ustanova iz oblasti klasične radiologije, mamografije, ultrazvučne kao i CT dijagnostike.

Svoju delatnost obavlja u delu KBC” Dr Dragiša Mišovic” na adresi Bulevar Kneza Aleksanda Karadjordjevića 64.

Sluzba za radiološku dijagnostiku raspolaže pored klasičnih RTG aparata, mamografom, vecim brojem savremenih ultrazvučnih aparata i multislajsnim CT aparatom Simens Emotion 16 ( trenutno nije u funkciji ).

Takodje, na raspolaganju je i ultrazvučni aparat Toshiba XG Aplio koji poseduje trenutno najsavremenije softverske modalitete:  ElastoQ (Elastografija), MicroPure, Advance dynamic flow, AliPure... detaljnije...

Sluzba za radiolosku dijagnostiku je uključena u nastavnu delatnost kao baza Medicinskog fakulteta univerziteta u Beogradu za obuku specijalizanata radiologije iz oblasti: rendgen dijagnostike i kompletne ultazvucne dijagnostike. Takodje, kao nastavna baza obavlja obrazovnu delatnost usavršavanja buducih radioloških tehničara.

Dr sc.med. Đorđe Lalošević

Načelnik službe za radiološku dijagnostiku