VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... SLUŽBA ZA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKU I OBRAZOVNU DELATNOST

KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA

Zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici imaju pravo, ali i dužnost da u toku rada stalno prate razvoj medicinske, stomatološke, farmaceutske nauke, kao i drugih odgovarajućih nauka i da se stručno usavršavaju radi održavanja i unapređenja kvaliteta svoga rada. Takođe su u obavezi da putem kontinuirane medicinske edukacije prikupe 140 bodova, za sedmogodišnji period važenja licence, odnosno najmanje 10 bodova godišnje.

Postupak sprovođenja KME u KBC “Dr Dragiša Mišović – Dedinje” vrši se u skladu sa uputstvima Zdravstvenog saveta Srbije i nadležnih Komora zdravstvenih radika definisanih:

- Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence.pdf
- Pravilnikom o bližim uslovima za sprovođenje  kontinuirane edukacije.pdf

Važna obaveštenja i informacije o kontinuiranoj medicinskoj edukaciji možete naći na stranama:
- http://www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs
- http://www.lks.org.rs
- http://www.kmszts.org.rs


Organizator akreditvanih programa KBC “Dr Dragiša Mišović” i posrednik u saradnji sa Zdravstvenim savetom i odgovarajućim Komorama  je Služba za obrazovanje i naučno – istraživačku delatnost Ustanove u saradnji sa svim organizacionim jedinicama Centra. Postupak licenciranja, relicenciranja, izmene ličnih podataka (prezimena, adrese, ogranka, radne organizacije) vrši se lično u prostorijama nadležne Komore.