VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... BOLNIČKA APOTEKA

UVODNA REČ NAČELNIKA BOLNIČKE APOTEKE

Dobro došli na internet stranicu Bolničke apoteke KBC „Dr Dragiša Mišović Dedinje“.

Ovom prezentacijom želimo da Vas,  kao krajnje korisnike naših usluga,  upoznamo sa uslugama i oblastima  rada koje pruža Bolnička apoteka KBC „Dr Dragiša Mišović Dedinje“.

Bolnička apoteka KBC „Dr Drgiša Mišović Dedinje“ obavlja farmaceutsku zdravstvenu delatnost u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj delatnosti, a koja podrazumeva odgovorno snabdevanje lekovima i određenim vrstama medicinskih sredstava, obezbeđivanje racionalne farmakoterapije radi lečenja, poboljšanja i održavanja kvaliteta života pacijenata, koje zaposleni u Bolničkoj apoteci obavljaju u saradnji sa drugim zdravstvenim radnicima, kao i kontinuirani proces poboljšavanja upotrebe lekova i određenih vrsta medicinskih sredstava, odnosno praćenja neželjenih reakcija na lekove i medicinska sredstva.

Farmaceutska zdravstvena delatnost obavlja se u skladu sa ovim zakonom, zakonom kojim se uređuje oblast lekova i medicinskih sredstava, zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje, kao i u skladu sa Dobrom apotekarskom praksom.

a

Ohrabrujemo vas da nam se obratite pitanjima i sugestijama kako bismo u budućnosti još bolje i brže prepoznali vaše potrebe i zajedno unapredili farmaceutsku zdravstvenu zaštitu .

Načelnik Bolničke apoteke

Mr ph spec Olivera Vučićević