VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
Prim.dr med. Vera Andrejić-Kovandžić
CURRICULUM VITAE


Ime (Srednje ime) Prezime Vera (Borislav) Andrejić - Kovandžić
Akademske kvalifikacije Dr medicine, Primarijus od 2008. godine
Licenca br. 102619
Adresa
(ime institucije, ulica, grad,
poštanski broj, zemlja)
Bolnica za neurologiju, Kliničko-bolnički centar “Dr Dragiša Mišović-Dedinje“, Ive Popovića-Đanija 2,
11 000 Beograd, Srbija
Telefon
+381 11 363 07 00
Obrazovanje i usavršavanje
Naziv i mesto institucije
(grad, država)
Stepen i godina sticanja zvanja Oblast
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Dr medicine  1982. Opšta medicina
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, specijalizacija iz  neuropsihijatrije 1991. Neuropsihijatrija
Institut za neurologiju, Klinički centar Srbije, Beograd 2000. Edukacija iz elektromioneurografije
Profesionalno iskustvo
Pozicija/titula Naziv i mesto institucije
(grad, država)
Vreme
(datum početka/datum završetka)
Trenutno:
Načelnik  odeljenja za specijalističko -  konsultativne preglede i dnevnu bolnicu
(pri bolnici za neurologiju)
KBC “Dr Dragiša Mišović-Dedinje”
Heroja Milana Tepića 1,
Beograd, Srbija
Od 2009.
Ranije:
Šef  odseka za
intenzivnu negu
(pri centru za neurologiju)
KBC “Dr Dragiša Mišović-Dedinje”
Heroja Milana Tepića 1,
Beograd, Srbija
1997. - 2003.
Načelnik Odeljenja za stacionarno lečenje
(pri Centru za neurologiju)
KBC “Dr Dragiša Mišović-Dedinje”
Heroja Milana Tepića 1,
Beograd, Srbija
2003 - 2006.