VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU

INFORMACIJE ZA PACIJENTE

RASPORED RADA I KONTAKT

BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU

Adresa: Dr Ive Popovića-Đanija 2, Beograd
Telefon: +381 11 266 39 46
Radno vreme ambulantne službe Bolnice za psihijatriju:
Ponedeljak – petak 08 – 19 h
Telefon ambulante: +381 11 363 07 64

RASPORED RADA LEKARA U AMBULANTI I DISPANZERU

PONEDELJAK

UTORAK

SREDA

ČETVRTAK

PETAK

AMBULANTA – PRE PODNE (07:00 – 13:00h)

Dr sci med

D. MARKOVIĆ-ŽIGIĆ

Dr med

S. ŽIVOTIĆ

Prof. dr sc med

V. DILIGENSKI

Prim. dr

B. VUKOVIĆ

Lekari po mesečnom rasporedu

Dr med

J. KRSTIĆ

Dr med

K. KONTIĆ

Dr med

M. ĐUROVIĆ

Dr med

D. NEDIĆ

 

 

 

 

Defektolog

J. POPOVAC

 

DISPANZER – POSLE PODNE (13:00 – 19:00 h)

Prim. dr

B. VUKOVIĆ

Dr med

D. NEDIĆ

Dr sci med

D. MARKOVIĆ-ŽIGIĆ

Prof. dr sc med

V. DILIGENSKI

 

Dr med

M. ĐUROVIĆ

 

Dr med

J. KRSTIĆ

Dr med

S. ŽIVOTIĆ

 

Psiholog

V. BOROVNICA

 

 

Socijalni radnik

LJ. KIĆANOVIĆ

Dr med

K. KONTIĆ

 

Defektolog

J. POPOVAC

 

 

Psiholog

D. VUČINIĆ LATAS

 

Napomena:

Petkom se radi po posebnom rasporedu,
koji se utvrđuje svakog meseca.