VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... ODSEK INTERVENTNE KARDIOLOGIJE

INFORMACIJE ZA PACIJENTE

 

Odsek interventne kardiologije je jedna od najmlađih službi u KBC „Dr Dragiša Mišović – Dedinje“ koji je počeo sa radom 09.10.2018. godine. U Odseku se obavljaju invazivne dijagnostičke i terapijske intervencije u kardiologiji.
Dijagnostičke procedure obuhvataju koronarografiju, ventrikulografiju, bulbografiju i FFR (frakciona rezerva protoka).
Terapijske procedure obuhvataju perkutane koronarne intervencije u akutnom i hroničnom koronarnom sindromu (implantacija stenta ili POBA) i ugradnju privremenih pejsmejkera.
Angio sala KBC „Dr Dragiša Mišović – Dedinje“ je deo „STEMI mreže“ za zbrinjavanje akutnih infarkta miokarda sa elevacijom ST segmenta koja pokriva područje Grada Beograda i šire okoline.
                U okviru Odseka postoji  stacionar preko koga se obavljaju jednodnevne dijagnostičke procedure u vidu dnevne bolnice i kratkotrajne hospitalizacije. Preko ambulante interventne kardiologije se obavljaju kontrole pacijenata posle PCI, zakazuju elektivne PCI, pacijenti upućuju na kardiohirurški konzilijum, rešavaju odluke kardiohirurškog konzilijuma i prate efekti lečenja.

      Zaposleni:

 • Dr Dalibor Dragišić, specijalista interne medicine – kardiolog, šef Odseka
 • Dr Marko Vuleta, doktor medicine na specijalizaciji iz interne medicine
 • Dr Marko Cvrkotić, doktor medicine na specijalizaciji iz interne medicine
 • Marko Mitrović, medicinski tehničar, nadzorni medicinski tehničar Odseka
 • Miloš Đorđević, medicinski tehničar, strukovni medincinski tehničar
 • Tadija Andrić, medicinski tehničar, strukovni medicinski tehničar
 • Maja Matejić, medicinska sestra
 • Milena Dragosavljević, medicinska sestra
 • Slađana Milenkov, medicinska sestra
 • Ana Andrejić, medicinska sestra
 • Sandra Tačić, medicinska sestra
 • Marina Đuknić, viši radiološki tehničar
 • Dragomir Radojević, viši radiološki tehničar
 • Sanja Marković, viši radiološki tehničar
 • Maja Isaković, viši radiološki tehničar