VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
NEDELJA AKREDITACIJE - četvrtak, 19. maj 2011.


Pedijatrija - razgovor sa timom i obilazak Bolnice za dečije plućne bolesti i TBC

.
   
 
Laboratorija- razgovor sa timom i obilazak službe
 
 
Edukacija- pregled dokumentacije i razgovor sa timom
 
 
 
Upravljanje- pregled dokumentacije i razgovor sa timom
 
 
 
Rukovođenje- pregled dokumentacije i razgovor sa timom