VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
UPRAVA KBC „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“

1. ORGANI UPRAVLJANJA KBC "Dr Dragiša Mišović-Dedinje"
RUKOVODSTVO
Direktor Prof. dr Vladimir Đukić
Pomoćnik direktora za medicinske poslove Dr Predrag Savić
Pomoćnik direktora za medicinske poslove Dr Momčilo Jakovljević
Pomoćnik direktora za medicinske poslove Prim.dr sc Zoran Vlahović
Pomoćnik direktora za obrazovnu i naučno istraživačku delatnost Prof. dr sc. med. Vladimir Diligenski
Pomoćnik direktora za medicinske poslove NS dr sc med Slavica Radovanović
Pomoćnik direktora za medicinske poslove Mr sc dr med Aleksandra Pavlović
Pomoćnik direktora za finansijske poslove Radmila Aksentijević, dipl. ecc.
Pomoćnik direktora za pravne poslove Jagoda Lukić, dipl. pravnik.
Glavna sestra Ustanove Nataša Bogunović vss
UPRAVNI ODBOR
Predsednik
Prof. dr Svetozar Putnik
Član Prof. dr Vaso Antunović
Član Prof. dr Mirjana Šašić
Član Dobrila Stanković, advokat
Član Prim.dr sc Zoran Vlahović
Član Dr Momčilo Jakovljević
NADZORNI ODBOR
Predsednik Dr Vladimir Čakarević
Član Mr sci dr Vladimir Živanović
Član Prof. dr sci med. Radoslav Perunović
Član Vladimir Novaković
Član Nataša Pantić
2. STRUČNI ORGANI KBC "Dr Dragiša Mišović-Dedinje"
STRUČNI SAVET
Predsednik Prof. dr sc. med. Vera Ćelić
Zamenik predsednika Dr Slaviša Savić
Član Prof. dr sc. med. Radoslav Perunović
Član Mr sci med. Aleksandra Pavlović
Član Prim. mr sc. med. dr Danko Stojnić
Član Mr sc. med. dr Sanja Medić
STRUČNI KOLEGIJUM
Predsednik
Prof. dr Vladimir Đukić, direktor Ustanove
Član Dr Momčilo Jakovljević
Član Dr Slaviša Savić
Član Prof. dr sc. med. Vera Ćelić
Član Prof dr Predrag Stevanović
Član Prim. dr sc. med. Vladimir Diligenski
Član Dr Olivera Ostojić
Član Ass. sci med dr Slađana Mihajlović
Član Dr Ivan Đorđević
Član Prim. dr sc. med. Dragana Kuljić Obradović
Član Mr ph Zorica Marković
Član Prim.dr Đorđe Lalošević
Član Mr sci med. dr Aleksandra Pavlović
Član Dr Svetlana Stojković
Član Mr sci ph Olivera Vučićević
Član Prim. dr sc Zoran Vlahović
Član dr Predrag Savić
Član NS dr sc med Slavica Radovanović
ETIČKI ODBOR
Član
Prim. dr sc. med. Vladimir Diligenski
Zamenik predsednika Doc. dr Branka Filipović
Član Ass. sci med dr Slađana Mihajlović
Član Prim. dr sc. med. Dragana Kuljić Obradović
Član Dr Miroslav Cvetanović
KOMISIJA ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RADA
Predsednik
Prim. dr sc. med. Đorđe Lalošević
Član Mr ph Zorica Marković
Član Prim. dr sc. med. Zorica Živković
Član Dr Vladislav Pešić
Član Spec. mast. Verica Seničić, dipl. ecc.