VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
VIZIJA I MISIJA


Pozdravljamo vas ispred KBC “Dr Dragiša Mišović-Dedinje’’, oduvek pouzdanog oslonca naših građana u oblasti zdravstvenih usluga. Naš kliničko-bolnički centar je ustanova organizovana po savremenim principima zdravstvene zaštite, koja pruža zdravstvenu uslugu visokog standarda, uz primenu najnovijih dijagnostičkih i terapijskih procedura. KBC “Dr Dragiša Mišović-Dedinje’’ je i nastavna baza Medicinskog fakulteta, sa istorijom kontinuiranog sprovođenja medicinske edukacije.

Iako smo od 24. oktobra 2009. – dana katastrofalnog požara koji je pogodio centralnu zgradu Centra, u velikoj meri ometeni u našem svakodnevnom radu, najznačajnije službe naše Ustanove i dalje su aktivne i pružaju najkvalitetniju uslugu u novonastalim uslovima. Klinke za hirurgiju i internu medicinu rade smanjenim kapacitetima, uz praktično nesmetano odvijanje ambulantnog rada, dok ostale klinke i bolnice Centra rade kao i u periodu do tragičnog događaja.

Misija

Naša misija je briga o pacijentima uz korišćenje savremenih zdravstvenih tehnologija u skladu sa standardima kvalitetne i bezbedne zdravstvene zaštite sekundarnog i tercijarnog nivoa, nastavljajući naučnoistraživački rad i obrazovanje studenata u dodiplomskoj i poslediplomskoj nastavi.

Vizija

Prepoznatljivost u obezbeđivanju zdravstvene zaštite sekundarnog i tercijarnog nivoa, svim građanima u skladu sa usvojenim standardima kvalitetne i bezbedne zdravstvene zaštite i visokim renomeom naučnoistraživačke i obrazovne delatnosti.