VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
ISTORIJAT KBC "Dr Dragiša Mišović-Dedinje"


KBC “ Dr Dragiša Mišović-Dedinje” ima dugu tradiciju čiji počeci zadiru u prvu polovinu dvadesetog veka. Tadašnje Društvo Beogradskih ženskih lekara je od gospodina  Đorđa Vajferta dobilo na poklon zemljišni posed na uglu puta za Topčider i puta za Dedinje. Pod visokom zaštitom Njenog Kraljevskog Velinčanstva Kraljice Marije, Edinburški Komitet Škotskih žena odlučio je da na znak sećanja na hrabru lekarku Dr. Elsie Inglis podigne bolnicu, koja će nositi njeno ime. U oktobru 1922.godine započinje  gradjenje Memorijalne bolnice Dr Elsie Inglis za žene i decu , da bi prve bolesnike primila januara 1930.godine.

Prva upravnica, bila je žena, gospodja Milica Vasić. U neposrednoj blizini Memorijalne Bolnice ” Dr Elsie Inglis”, na zemljištu koje je poklonjeno Beogradskom Ženskom Društvu, 1930. godine je na osnovu arhitektonskog rešenja Živana Nikolića, izgradjena zgrada kao namenski objekat za odmor beogradskih gospođa, današnja Specijalna Dečija bolnica za plućne bolesti i TBC. Objekat je bio izgradjen u roku od četiri godine. Septembra 1932.godine Bolesnički fond za državno saobraćajno osoblje uzima pod desetogodišnji zakup imanje Društva beogradskih ženskih lekara. Tom prilikom su formirana četiri odeljenja u okviru Železničke bolnice: hirurško, interno, dečje, ginekološko-akušersko. Bolnica je lečila  zaposlene u službama državnog saobraćaja. Prvi upravnik je bio dr Dušan Kalanović. Bolnica je stekla veliki ugled i ostvarivala stručnu saradnju sa drugim evropskim, pre svega francuskim bolnicama. Unifikacijom socijalnog zakonodavstva  januara  1947.godine, Železnička bolnica postaje deo Državnog zavoda za socijalno osiguranje i na taj način otvara vrata svim osiguranicima.  Godine 1952. ova bolnica dobija dva nova odeljenja: odeljenje za uho, grlo i nos i urološko odeljenje.

Ministarstvo unutrašnjih poslova FNRJ je 1948. godine dobilo građevinsko odobrenje o izgradnji objekta  “ 2142 ”  odnosno Bolnice “ Dr Dragiša Mišović ” (sadašnja zgrada Klinike za hirurgiju i Klinike za internu medicinu), na svojoj parceli, izmedju ulica Stjepana Radića (sadašnji naziv ulice  Heroja Milana Tepića) i Ljutice Bogdana. Bolnica je počela sa radom 1952.godine. Prvi direktor Bolnice bio je Prim. Dr Velimir Majstorović. Bolnica je služila samo za internu upotrebu ove Uprave.    Kliničko–bolnički centar “Dr Dragiša Mišović-Dedinje” pod tim imenom postoji od 1978. godine, i kao takav od početka je predviđen da pruža zdravstvenu uslugu svim osiguranicima. U osnovi je nastao spajanjem više ustanova: Bolnice “Dr Dragiša Mišović”, Železničkog saobraćajnog medicinskog centra, Ginekološko akušerske bolnice i Specijalne dečje bolnice za plućne bolesti  i  tuberkulozu. Dogradnjom spratova i  rekonstrucijom krova na  objektu u ulici Stjepana Radića kao i izgradnjom novih objekata, prošireni su kapaciteti i zdravstvena delatnost KBC-a.

Objekti u sklopu bolničkog kompleksa “KBC Dr Dragiša Mišović-Dedinje” (Bolnica za ginekologiju i akušerstvo, Klinika za urologiju, Klinika za internu medicinu II - Gerijatrija, Dečija bolnica za plućne bolesti i TBC, aneks dečije bolnice i tehničko administrativni blok), nalaze se u okviru prostorne kulturno-istorijske celine “Topčider”, koji uživa status kulturnog dobra od izuzetnog značaja.

Bogata tradicija bolnice narušena je 20. Maja 1999. godine u  01.00h , 58.dana NATO agresije na tadašnju Jugoslaviju, bombardovanjem četiri puta. Tom prilikom je uništena  Bolnica za  neurologiju a ozbiljno oštećene Bolnica za dečije bolesti i TBC, Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Klinika za internu medicinu II - odeljenje gerijatrije, Klinika za urologiju i Bolnica za uho, grlo i nos. Poginulo je tri bolesnika lečenih na odeljenju neurologije. Brzom i efikasnom evakuacijom bolesnika sa drugih odeljenja rukovođenom od strane tadašnjeg direktora KBC-a Prof. dr Radisava Šćepanovića, sprečeni su veći ljudski gubici. Nanešena materijalna šteta bila je ogromna, te je obnavljanje pomenutih objekata trajalo skoro 10 godina.

N.K.V. Princeza Katarina je januara 2002. godine promovisana u zvaničnog patrona KBC “Dragiša Mišović-Dedinje”. Bolnica slavi slavu Sveti Vrači, 14. novembra svake godine.
Danas su u sastavu KBC “Dr Dragiša Mišović-Dedinje” nalaze sledeće klinike, bolnice i službe: Klinika za hirurgiju, Klinika za anesteziju i reanimatologiju, Klinika za internu medicinu, Klinika za urologiju, Bolnica za psihijatriju, Bolnica za neurologiju, Bolnica za dečje plućne bolesti i TBC, Bolnica za ginekologiju i akušerstvo, Bolnica za ORL, Služba za laboratorijsku dijagnostiku, Služba za radiološku dijagnostiku, Služba za endoskopiju, Služba za transfuziologiju, Služba za naučnu, istraživačku i obrazovnu delatnost, Služba zdravstvene nege i bolnička apoteka.

KBC „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“ danas ima ukupno 546 postelja i 1207 zaposlenih, od čega je 206 lekara specijalista i 22 doktora medicine i 634 medicinskih sestara. Godišnje bude pregledano više od milion bolesnika, hospitalno se leči preko 20 000 pacijenata i uradi više od 10 000 operacija. Bogata tradicija ove Ustanove učinila je da je ovaj KBC jedan od oslonaca beogradskog i srpskog zdravstva.
Dosadašnji direktori KBC „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“
Prim.dr Velimir Majstorović od 1952-1960.Prvi direktor bolnice. Šef hirurgije do dolaska dr Ivana Popovića-Đanija.
Prim.dr Miroslav Adamović od 1960-1968. Specijalista interne medicine.
Prim. dr Bogdan Plećaš
od 1968-1980.
Specijalista interne medicine-gastroenterolog. Kao direktor sprovodi integraciju tri medicinske ustanove u KBC „Dr Dragiša Mišović“. U njegovo vreme dolazi i do izdvajanja današnjeg Instituta za kardiovaskularnu hirurgiju Dedinje.
Prim.dr Aleksandar Prelić od 1980-1985. Specijalista dve grane medicine: psihijatrije i socijalne medicine . Jedan je od začetnika i Zavoda za bolesti zavisnosti.
Dr Dušan Mazić
od 1985-1987
.
Radiolog jedan od začetnika škole za rendgen tehničare
Prof Ljubomir Erić dr sc med, od 1987-1993. Neuropsihijtar.Osnivač i jedno vreme glavni urednik : PSIHIJATRIJA DANAS, PSIHIJATRIJA AVALSKE SVESKE. Jedan od vodećih psihoanalitičara i psihoterapeuta u nas.
Prof dr sc med Stanoje Glišić od 1993-1996 Anesteziolog. Pionir je uvodjenja metode neuroblokova u  anesteziološku  praksu.
Prof dr sc med Radisav Šćepanović 1996-2000. i 2009-2018. Hirurg. Prvi uvodi laparaskopsku hirurgiju u našu medicinsku praksu. Osnivač jugoslovenske škole endoskopske hirurgije.
Prim. Dr Aleksandar Bajec od 2000-2001. Hirurg, Stečajni upravnik KBC-a.
Prof dr sc. med Nada Kostić 2001 Specijalista je internista,endokrinolog.
Doc. Dr Đorđe Bajec Hirurg
Prof dr sc med Vladimir Đukić Hirurg. Aktuelni direktor ustanove od novembra 2018. godine