PRAVILNO UZORKOVANJE KAO NAJVAŽNIJI PREANALITIČKI DEO TESTIRANJA BIOLOŠKOG MATERIJALA

Edukativni ciljevi programa:

1. Pravilno uzorkovanje, pakovanje i transport biološkog materijala
2. Značaj hitnih analiza i kritičnih vrednosti
3. Faktori koji utiču na vrednosti nekih laboratorijskih testova
4. Merne jedinice u kliničkoj laboratoriji
5. Osnovna priprema za uzimanje krvi za rutinske analize krvi
6. Psihološka priprema dece uoči vađenja krvi
7. Pripema pacijenata za mikrobiološke analize
8. Greške koje se javljaju pri sakupljanju biološkog materijala i kako ih smanjiti
9. Smanjenje učestalosti nepravilno uzorkovanog biološkog materijala
10. Značaj transporta u cilju dobijanja pouzdanih rezultata
11. Pravilan i bezbedan rad pri uzorkovanju

Sam test sadrži četiri koraka:

1. Registracija kandidata
2. Proučavanje materijala uz test
3. Rešavanje testa
4. Ocena kvaliteta

1. Registracija kandidata

Učesnici edukacije mogu biti lekari, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari, zaposleni u KBC ,,Dr Dragiša Mišović-Dedinje“, tako što će upisati svoje prezime i ime u polje username kao i broj licence u polje password (6 cifara).

Primer:

Medicinske sestre i zdravstveni tehničari:
Username: petar.petrovic (bez č,ć,ž,đ,š)
Password: 123456
Lekari:
Username: petrovic.petar (bez č,ć,ž,đ,š)
Password: 123456
Primer sa dva prezimena:
Username: petrovicjovanovic.jovana (bez č,ć,ž,đ,š)
Password: 123456

Nakon prvog koraka, u drugom koraku registracije je neophodno uneti podatke koji će se štampati na sertifikatu (Ime i Prezime sa oznakama č,ć,ž,đ,š i broj licence).

Primer:

Ime i prezime: Petar Petrović (sa č,ć,ž,đ,š)
Broj licence: 123456

2. Proučavanje materijala uz test

Za ovaj korak na raspolaganju imate 160 minuta. Ukoliko upotrebite svo raspoloživo vreme, automatski ćete biti prebačeni na sledeći korak, tj. rešavanje testa. Ako vam nije neophodno 160 minuta za proučavanje materijala, možete i ranije preći na rešavanje testa pritiskom na dugme "Počni test". Pregled materijala vrši se uz pomoć strelica, koje se nalaze u vrhu strane.

3. Rešavanje testa

Test sadrži 50 pitanja. Svako pitanje ima ponuđena tri ili više odgovora, od kojih je tačan samo jedan. Za odgovor na svako pitanje na raspolaganju imate 120 sekundi. Ukoliko upotrebite raspoloživo vreme, automatski ćete biti prebačeni na sledeće pitanje testa. Ako niste obeležili odgovor, sistem će registrovati netačan odgovor.

Pozitivnim skorom i uspešno urađenim testom se smatra test na kome je učesnik dao najmanje 30 tačnih odgovora (60%).

4. Ocena kvaliteta

Nakon rešavanja testa, učesnik je u obavezi da popuni upitnik u kome ima priliku da evaluira program edukacije i oceni kvalitet testa. Ovaj korak je obavezan i neophodan za uspešno okončanje testa. Za razliku od pitanja testa gde, ukoliko ne obeležite jedan od ponuđenih odgovora, sistem automatski registruje netačan odgovor, u ovom koraku morate da izaberete jednu od ponuđenih opcija.

Učesnici koji su uspešno rešili test stiču pravo na izdavanje potvrde o dobijenim bodovima. Potvrda se štampa, overava i nakon 30 dana stiže u Odsek za KME.

SREĆNO!

Autori edukativnog materijala i samog testa su:

dipl. ph medicinski biohemičar Melida Pepić i laboratorijski tehničar Biljana Milošević

Elektronski test PRAVILNO UZORKOVANJE KAO NAJVAŽNIJI PREANALITIČKI DEO TESTIRANJA BIOLOŠKOG MATERIJALA je akreditovan pod brojem D-1-253/22, a učesnicima se za uspešno rešen test dodeljuje 5 bodova. Akreditacija testa ističe 09.05.2023.

Počni registraciju